องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.หัวเมือง
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัย "การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสานพลังชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุ (นสสว.)" [18 สิงหาคม 2565]
17/08/65 ว่าที่ร.ต.ปนาท ตนาวรรณ์ ปลัดอบต.หัวเมือง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1... [17 สิงหาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ [16 สิงหาคม 2565]
เมื่อวันที่12 สิงหาคม 2565 นายกอบต.ได้มอบหมายให้รองนายกอบต.หัวเมือง ข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง ครบ 90 พรรษา ณ... [12 สิงหาคม 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ ฟรี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview99

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 อบต.ทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview56
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview478
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview427

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.หัวเมือง
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสมพล พุ่มพวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
โทร : 089-9533313
นายสมพล พุ่มพวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
โทร : 089-9533313
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ sitemap
วันนี้ 170
สัปดาห์นี้3,481
เดือนนี้22,275
ปีนี้267,300
ทั้งหมด507,870


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
19/08/2565
19/08/2565
แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
19/08/2565
19/08/2565
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสาหลักการศึกษาไทย : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิรูปการศึกษาใสช่วง 5 ปีที่ ๒ (พ.ศ. 2566-2572) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
[เอกสารแนบ]
สน.บถ.
18/08/2565
19/08/2565
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้ ทต. และอบต. ที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลผู้เบิกเงินเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและแบบรายงานข้อมูลผู้ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ฯ
กศ.
18/08/2565
19/08/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม (KIDs Dee ประจำปี 2565)
[เอกสารแนบ]
กศ.
19/08/2565
19/08/2565
การประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษย์ชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[เอกสารแนบ 1]
[เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
กพส.
18/08/2565
19/08/2565
การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ