องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
folder เอกสารการดาวน์โหลด
photo แบบฟอร์มคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าและประปาและอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 16 |
description แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (สำหรับตำแหน่งกลุ่มผู้มีคุณวุฒิ และกลุ่มผู้มีทักษะ) ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 506 |
insert_drive_file สมรรถนะหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 402 |
insert_drive_file สมรรถนะประจำสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371 |
insert_drive_file สมรรถนะประจำผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 378 |
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (สำหรับสายงานการสอน) ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401 |
insert_drive_file ตัวอย่าง คำอธิบายแบบประเมินข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417 |
insert_drive_file ตัวอย่าง คำอธิบายแบบประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417 |
description แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลข้าราชการครู (Individual Development Plan : ID PLAN) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2532 |
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7048 |
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 485 |
photo แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419 |
description แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นไปดำรงรงตำแหน่งในสายงานอื่น 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15709 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง