messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
folder เอกสารการดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าและประปาและอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 58 |
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (สำหรับตำแหน่งกลุ่มผู้มีคุณวุฒิ และกลุ่มผู้มีทักษะ) ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 593 |
สมรรถนะหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 423 |
สมรรถนะประจำสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 392 |
สมรรถนะประจำผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 397 |
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (สำหรับสายงานการสอน) ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 438 |
ตัวอย่าง คำอธิบายแบบประเมินข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 443 |
ตัวอย่าง คำอธิบายแบบประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 455 |
แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลข้าราชการครู (Individual Development Plan : ID PLAN) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 3336 |
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 7715 |
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 534 |
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 457 |
แบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นไปดำรงรงตำแหน่งในสายงานอื่น 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 19578 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง