ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ชื่อไฟล์ : 6sJPD9PMon35316.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้