ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำ ภายใน อบต.หัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง