ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมทำที่นอนลูกโป่งป้องกันแผลกดทัยสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง