ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง