องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2567 (รอบ 2)
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่มายืนยันตัวตน ประจำเดือนมกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
photo เชิญชวนประชาชนตำบลหัวเมืองร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2567 (รอบ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 20 |
photo ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (รอบ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 19 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 21 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่มายืนยันตัวตน ประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 17 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเงินผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือนธันวาคม 2566 ตามระเบียบข้อ9 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหา และเลือกสรรเป็พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (รอบ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256ุ6 และการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (รอบ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 15 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 22 |
1 - 20 (ทั้งหมด 433 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง