องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)"
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 2 )
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แจ้งเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการโครงการขุดลอกห้วยแคร่เครือ หมู่ที่ 6 บ้านสันปู่สี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 22 |
photo ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565 และการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 257 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 45 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 51 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือก1อำเภอ 1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ร่วมบริจาคสร้างองค์พระพุทธรูป "หลวงพ่อสมปรารถนามิ่งมงคล" poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 144 |
find_in_page ขอเชิญชวนชาวแพร่ "นุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง"เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 355 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 49 |
1 - 20 (ทั้งหมด 244 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13