องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
account_box กองช่าง
(นายปิยพงษ์ มั่นคง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวัฒนชัย รัตนกมลวรรณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายก้องเกียรติ กันกา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายกฤตนัย จิตพยัคฆ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
(นายณฐภณ ร่องซ้อ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(น.ส.กรรณิกา จินารักษ์)
จ้างเหมาปฏิบัติงานกองช่าง
(นายสมควร หนองสิงห์)
จ้างเหมาปฏิบัติงานกองช่าง
โทร : -


× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง