องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเมือง ประจำปี 2565 [4 กรกฎาคม 2565]
โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน [20 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ออกตรวจงาน โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 7 [20 มิถุนายน 2565]
เยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอรับการซ่อมแซมบ้าน [13 มิถุนายน 2565]
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว [8 มิถุนายน 2565]
การการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2565 [7 มิถุนายน 2565]
มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ [6 มิถุนายน 2565]
โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับคนพิการตำบลหัวเมือง [27 พฤษภาคม 2565]
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP [27 พฤษภาคม 2565]
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP [26 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 - 10 (ทั้งหมด 189 รายการ)