องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
account_box กองสาธารณสุขฯ
(นางสุดพรรษา รัตนบุผา)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายบุญชู คุณารูป)
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน
(นายภิชานนท์ เครือออน)
จ้างเหมาปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ
โทร : -


× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง