องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานขับรถยนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 389 |
insert_drive_file คู่มือการรับความช่วยเหลือสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 378 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e – Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 392 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 392 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 777 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 529 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 480 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 446 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 411 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 389 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง